WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Pomologia wprowadza nowy kierunek!

strazgraniczna2.jpeg

Mowa o klasie liceum ogólnokształcącego z innowacją – bezpieczeństwo narodowe. Program będzie realizowany przy współpracy z kilkoma rodzajami służb.

W jego zakres wchodzą przedmioty ogólnokształcące wraz z rozszerzeniami z wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego lub niemieckiego oraz blok zajęć specjalistycznych związanych z bezpieczeństwem narodowym, musztrą i sztuką przetrwania.

Absolwenci klasy bezpieczeństwa narodowego będą przygotowani do rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych, na kierunkach związanych z bezpieczeństwem publicznym, będą też mogli podejmować pracę w administracji jednostek różnych służb związanych z bezpieczeństwem i ochroną kraju.

Przygotowany program nauczania to efekt współpracy szkoły z wybranymi organami i jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe. Przy jego realizacji prowadzony przez powiat Zespół Szkół w Prószkowie będzie współpracować z przedstawicielami służb mundurowych i instytucji państwowych w Opolu. Podpisano już w tej sprawie stosowne porozumienia.

Program zajęć z bezpieczeństwa narodowego będzie podzielony na moduły: bezpieczeństwa, administracyjny, penitencjarny, obronny, w ramach których uczniowie wdrażać się będą w specyfikę i zasady funkcjonowania różnych rodzajów służb – między innymi Straży Miejskiej, Straży Granicznej, ITD, ABW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, SOK czy organów administracji publicznej. Część zajęć praktycznych realizowana będzie w wymienionych instytucjach, które działają na terenie Opola i powiatu opolskiego lub mają tu swoje oddziały terenowe.

Nowy klasa nie będzie konkurencją dla już istniejących klas mundurowych w prószkowskim Zespole Szkół. Tamte nastawione są na kształcenie przyszłych kadr dla policji i straży pożarnej. Bezpieczeństwo narodowe kładzie nacisk na przygotowanie do pracy w pozostałych służbach, a tych – wraz z karno-skarbowymi – jest w Polsce około 20. Pod tym względem jest to jedyny taki kierunek w powiecie i województwie.

- Uzasadnieniem stworzenia takiej klasy jest przede wszystkim wnikliwa analiza rynku pracy i preferencji związanych z możliwościami zatrudnienia w sektorze związanym z bezpieczeństwem narodowym – mówi dyrektor prószkowskiej Pomologii Dariusz Sobków.

O szczegółach oferty szkół prowadzonych przez powiat opolski na rok szkolny 2020/2021 będziemy jeszcze informować na naszej stronie internetowej oraz poprzez media. 

M.K.