×
×

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu dla powiatu opolskiego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu (PCZK w Opolu)
dla powiatu opolskiego ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

Grzegorz Malec:
obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
pokój nr 401, tel. 77 5415166 lub 608 530 831
email:

poza godzinami pracy  w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy:
email:
telefon: 733 220 998


112
TELEFON ALARMOWY
999

POGOTOWIE RATUNKOWE
998
STRAŻ POŻARNA
997
POLICJA

 

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Na PCZK spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. PCZK niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu Starostę Opolskiego oraz organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • pełnieni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
  • współdziała z centrami zarządzania kryzysowego, organami administracji publicznej, z gminnymi centrami zarządzania kryzysowego, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego w powiatach sąsiednich oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • nadzoruje funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpracuje z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentuje działania podejmowane przez PCZK
  • realizuje zadania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Ostrzeżenia, komunikaty. Zarządzanie kryzysowe.