×
×

"Zima zaskoczyła drogowców... pozytywnie" - rozmowa z Jackiem Dziatkiewiczem, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

dziatkiewicz foto.jpeg

- Dzięki łagodnej zimie udało się wystartować z robotami drogowymi szybciej. Które z tegorocznych inwestycji na drogach powiatowych są już realizowane?

- W miejscowości Węgry i w Magnuszowicach. W tej pierwszej trwa budowa kanalizacji deszczowej, w następnej kolejności przejdziemy do przebudowy drogi i budowy bardzo potrzebnego w tym miejscu chodnika. Będzie dużo bezpieczniej. Zniknie też problem zastoisk wodnych po większych opadach. Natomiast w Magnuszowicach prowadzimy przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w kierunku Szydłowca Śląskiego, Graczy i Magnuszowiczek.

- Jak już wspomnieliśmy pogoda jest w tym roku sprzymierzeńcem drogowców, a co zazwyczaj jest największym utrapieniem w czasie realizowania inwestycji drogowych?

- Są to wszelkiego rodzaju niespodzianki na jakie wykonawcy znajdują pod przebudowywanymi drogami, czyli różnego rodzaju sieci i instalacje energetyczne, telefoniczne czy gazowe, lub ich pozostałości, których przed wieloma laty nie ujęto na mapach. Wtedy trzeba technicznie uporać się z problemem, inaczej położyć nowe instalacje, skorygować dokumentację, a to wszystko wpływa na przebieg prac, może wydłużyć czas realizacji inwestycji i podnieść jej koszt. To bolączka zarządców wszystkich dróg. Przy przebudowie ul. Oleskiej w Opolu, którą zarządza miasto, też natrafiono na szereg podobnych niespodzianek.

- Jest oczywiste, że przy sieci ponad 540 km dróg powiatowych trudno jest zrealizować, w krótkim czasie oczekiwania wszystkich mieszkańców. Co decyduje o kolejności przy planowaniu remontów i przebudów?

- Przede wszystkim patrzymy na znaczenie drogi w układzie komunikacyjnym powiatu, czy są to drogi tzw. zbiorcze, czy typowo lokalne o nieco mniejszym znaczeniu, jakie jest natężenie ruchu, a co za tym idzie jaki jest poziom bezpieczeństwa na danym odcinku.

- Co jest najdroższym elementem typowej inwestycji drogowej?

- Każda inwestycja jest inna, ale na pewno jest to odwodnienie drogi, konstrukcja nawierzchni, wszelkiego rodzaju podbudowy i warstwa bitumiczna, czyli w sumie większość tego co mieści się w zakresie prac typowej inwestycji drogowej.  Do tego przy przebudowach dróg powiatowych należy obecnie spełnić wyższe wymogi dotyczące parametrów technicznych, a to również podnosi koszty inwestycji. Gminne inwestycje drogowe, ze względu na niższe wymogi, mogą być tańsze w realizacji.

Staramy się podchodzić do inwestycji drogowych w taki sposób, że w samych miejscowościach przeprowadzamy kompleksowe przebudowy, czasem w kilku etapach,  tak by wytrzymały długie lata, poza terenem zabudowanym prowadzimy remonty poprzez wymianę nawierzchni na całej szerokości jezdni, a na krótszych odcinkach wymagających naprawy wykonuje się tzw. remonty cząstkowe, tzw. miejscowe.

- Jakie jeszcze drogowe inwestycje oprócz wyżej wspomnianych są w tej chwili realizowane?

- Z już rozpoczętych mamy: przebudowę drogi w Siołkowicach – trzeci etap, jesteśmy też na etapie wyłaniania wykonawcy na odbudowę nawierzchni na odcinku Skarbiszowice – Tułowice.  O kolejnych będziemy informować

- Wszystkie powiaty przyznają, że wśród dróg odziedziczonych wskutek reformy administracyjnej są takie, które nie spełniają ustawowych kryteriów dróg powiatowych, ale żaden inny samorząd przejmować ich nie chce.

- Też odziedziczyliśmy drogi bez znaczenia komunikacyjnego, które czasem bardziej przypominają leśne dukty, czy drogi gruntowe, ale dopóki ustawowo nie zrobi się z nimi porządku, muszą pozostać w wykazie dróg powiatowych.  

- Starosta opolski razem z innymi starostami w Polsce od dawna poprzez Związek Powiatów Polskich postuluje na poziomie rządowym o taką zmianę przepisów, jeśli chodzi o dochody powiatów, by mogły one więcej inwestować w remonty i przebudowy dróg. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

- Zgadza się, a tymczasem powiat zdobywa na inwestycje drogowe dofinansowania z różnych źródeł. Dla przykładu inwestycje w miejscowościach Węgry i Magnuszowice są współfinansowane z budżetu powiatu i z Funduszu Dróg Samorządowych. Obie inwestycje będą łącznie kosztować 2,2 mln zł, a łączne dofinansowanie: 1,4 mln zł.  

M.K.