×
×

12.02.2013 Uniwersytet Opolski otwiera drzwi dla uczniów naszego powiatu

 

12 lutego 2013 starosta opolski Henryk Lakwa gościł dr hab. Wiesławę Piątkowsą - Stepaniak - prorektora ds. promocji i zarządzania, pana prof. dr hab. Marka Masnyka - prorektora ds. kształcenia i studentów i Marcina Migę - rzecznika prasowego Uniwersytetu Opolskiego. Przedstawiciele UO przyjechali w celu zaprezentowania dyrektorom jednostek oświatowych powiatu opolskiego oferty współpracy naukowej pomiędzy szkołami,  poradniami psychologiczno - pedagogicznymi a Uniwersytetm Opolskim. 

FORMY I SPOSOBY WSPÓŁPRACY

Goście przedstawili formy i cele współpracy. Prof. Wiesława Piątkowska - Stepaniak wskazała m.in. na korzyści płynące z otwarcia dla uczniów powiatu opolskiego bazy laboratoryjnej uczelni. Dalej mówiła o możliwości odbywania praktyk zawodowych w murach Opolskiego Uniwersytetu, udziale uczniów i nauczycieli w zajęciach szkół ćwiczeń oraz w wykładach, otwartych sesjach, seminariach. Jako wartość dodaną wskazała aktywizowanie uczniów wybitnie zdolnych poprzez ułatwienie udziału w zajęciach studenckich kół naukowych. Profesor Marek Masnyk wskazał na korzyści płynące z prowadzenia zajęć przez pracowników naukowych i organizację KLAS AKADEMICKICH objętych patronatem UO. Współpracując z UO, mówił prof. Masnyk: - placówka oświatowa znacznie rozszerzyłaby perspektywy rozwoju uczniów, a uczelnia zyskała miejsce do poszerzenia działalności naukowej. Możemy nieustannie doskonalić nauczycieli, a uczniom otwierać drzwi kariery. Zebranych szczególnie zainteresowała kwestia wolontariatu prowadzonego w ramach Centrum Partnerstwa Wschodniego przez studentów z Ukrainy. Z pomocy psychologiczno – pedagogicznej chętnie skorzystają poradnie powiatu, a szkoły z nauki języka rosyjskiego.