×
×

Ogłoszenie o naborze do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego III kadencji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego III kadencji, Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego III kadencji.

Zadaniem zespołu będzie dokonanie oceny zgłoszeń i wybór członków Forum III kadencji spośród zgłoszonych kandydatów.

W skład zespołu wchodzić będzie:

  • 3 przedstawicieli młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów oraz nieformalnych grup młodzieży,
  • 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz młodzieży,
  • 2 przedstawicieli Forum Młodzieży Województwa Opolskiego II kadencji. W przypadku nie zgłoszenia się przedstawicieli Forum II kadencji skład Zespołu zostaje pomniejszony o 2 osoby.
  • 3 przedstawicieli Marszałka Województwa Opolskiego.

Więcej szczegółów pod adresem: https://bip.opolskie.pl/2020/01/ogloszenie-o-naborze-do-zespolu-ds-wylonienia-czlonkow-forum-mlodziezy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-iii-kadencji/