×
×

Wspólny "Step into life"

autowygooda1.jpegautowygoda2.jpegautowygoda3.jpegautowygoda4.jpeg

Powiat opolski przekazał właśnie samochód do przewozu niepełnosprawnych dla dzieci z ośrodka rehabilitacyjnego w partnerskim powiecie Dolina. To część projektu „Step into life” („Krok w życie”). Za zaangażowanie w nim starosta opolski został odznaczony przez ukraińskie władze.

Samochód był przez jakiś czas wykorzystywany w prowadzonym przez powiat Domu Pomocy Społecznej, ale podobnie jak sprzęt przekazywany przez strażaków OSP ukraińskim kolegom, jest w dobrym stanie, spełnia wymogi techniczne i może jeszcze długo posłużyć dzieciom z ośrodka. Są to dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności, w tym również niedowidzące i niedosłyszące.

- Wszyscy pamiętamy jak w czasach transformacji do Polski szła pomoc z Zachodu choćby w postaci sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych czy dobrych praktyk w różnych dziedzinach. Teraz my możemy zrobić to samo dla Ukrainy, stąd między innymi nasz udział w projekcie „Step into life” - mówi starosta Henryk Lakwa.

W ośrodku rehabilitacyjno - kompensacyjnym w Wygodzie (powiat doliński) niepełnosprawni wychowankowie uczą się, mieszkają i usamodzielniają. Dzięki pomocy powiatu opolskiego w ramach projektu „Step into life” udało się między innymi wyposażyć pomieszczenia, które w tym usamodzielnianiu się pomagają.

- Teraz widzimy jak bardzo potrzebne było to miejsce oraz jak nasza pomoc i wsparcie przydaje się wychowankom i ośrodkowi, którym kieruje Oksana Jakimiw. Można powiedzieć, że ze względu na wielkie serce i pasję do tego co robi, to taki doliński Jurek Owsiak – dodaje starosta.

Ośrodek w Wygodzie jest modelową placówką dla dzieci z niepełnosprawnościami w skali całej Ukrainy. Pracująca tu kadra wzoruje się na najlepszych światowych rozwiązaniach z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i  dzieli się nimi z innymi tego typu miejscami w kraju. W tym celu wygodzki ośrodek organizuje sympozja z udziałem ekspertów z zagranicy, w tym także z USA czy Kanady.

- Ludzie, którzy tworzą to miejsce mają ogromnie dużo empatii, potrzebnej w tej pracy, wielki apetyt na wiedzę i innowacje, a to czego im brakuje to fundusze na utrzymanie placówki – mówi Henryk Lakwa. - Dlatego każda forma pomocy jest dla nich ważna i przyjmowana z ogromną radością.

Wparcie powiatu opolskiego docenili nawet ukraińscy samorządowcy. Za zaangażowanie w projekt „Step into life” starosta opolski otrzymał ważne w obwodzie Iwanofrankowskim odznaczenie od włodarzy, będących odpowiednikami marszałka województwa i wojewody.

Miłym opolskim akcentem ostatniej wizyty w ośrodku w Wygodzie była drobna „kuchenne rewolucja”. Starosta i wicestarosta Leonarda Płoszaj pomogli w przygotowaniu przez tamtejsze kucharki typowego śląskiego obiadu dla uczniów i wychowanków, zakończonego deserem z przywiezionym z powiatu opolskiego kołoczem - w roli głównej.

M.K.