×
×

Zadanie dla Węgrów, czyli...

zdpwegry.jpeg

Chodzi oczywiście o przebudowę drogi powiatowej przy ul. Opolskiej w miejscowości Węgry, w gminie Turawa, wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Kotorskiej do przedszkola.

- Mamy bardzo łagodną zimę z temperaturami, które umożliwiły prowadzenie tam robót - mówi o przebudowie w Węgrach Henryk Lakwa, starosta opolski. - Dlatego Zarząd Dróg Powiatowych i wykonawcy optymalnie wykorzystują łaskawość aury tam, gdzie jest to w tym momencie możliwe. 

Wkrótce więcej informacji o pozostałych zaplanowanych na ten rok inwestycjach drogowych. Natomiast zakres prac w miejscowości Węgry obejmuje przede wszystkim budowę kanalizacji deszczowej, chodnika po jednej stronie, wjazdów na posesje po obu stronach oraz poszerzenie jezdni. Przebudowane zostaną włączenia dróg dojazdowych i drogi wewnętrznej. Zaplanowano również przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. Wymieniliśmy tu tylko najważniejsze elementy całego zadania, szczegółowy zakres prac, które trzeba wykonać jest oczywiście dużo większy.

Przebudowa w Węgrach to oczywiście  nie jedyna inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez Zarząd Dróg Powiatowych. Jej koszt to 2,2 mln zł, przy czym 1,5 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

M.K.