×
×

Dotacje na ratowanie zabytków: trwa nabór

Kościół p.w. św. Jadwigi w Bierdzanach.jpeg

Trwa nabór wniosków na dotacje z budżetu powiatu do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Do podziału jest 100 tys zł.

Przypomnijmy, że ochrona zabytków jest jednym z zadań samorządu powiatowego, a o dotacje może się ubiegać - jak czytamy w ogłoszeniu o naborze - "każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,  a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego (…)”.

- Mówimy tu rzecz jasna o zabytkach znajdujących się na terenie 13 gmin powiatu opolskiego, wpisanych do rejestru zabytków. Warto natomiast dodać, że kiedy pilnego remontu wymagała Katedra w Opolu, to powiat opolski również dorzucił swoją cegiełkę do ratowanie tego, ważnego dla całego regionu i jego tożsamości, zabytku - mówi starosta Henryk Lakwa.

Wnioski o dotacje, jak co roku, należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, w terminie do 10 lutego roku, w którym dotacje są udzielane.  Nabór wniosków o dotacje ogłasza Zarząd Powiatu Opolskiego na stronie http://powiatopolski.pl/4745/ogloszenie-zabytki-2020.html w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Do ogłoszenia dołączone są również formularze do pobrania i wypełnienia oraz inne pomocne dane.  

M.K.