×
×

Rok 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1282-20 z dn. 10 grudnia 2020 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenia w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf
DOCXZał. 1 do ogłoszenia - wzór oferty.docx
DOCZał. 2 do ogłoszenia - karta formalnej oceny oferty.doc
DOCZał. 3 do ogłoszenia - karta merytorycznej oceny oferty.doc
DOCXZał. 4 do ogłoszenia - wzór umowy.docx

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1283-20 z dn. 10 grudnia 2020 r. w spr. ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej.pdf

Ogłoszenie wyników:

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1394/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Unieważnienie konkursu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1242/20 z dn. 18 listopada 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych - Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.


Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2021

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2021


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

 

PDFInformacja w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.pdf


PDFUchwała Nr 747/20 Zarządu Powiatu Opolskiego dnia 13 stycznia 2020 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
DOCXPrzykładowo wypełniona oferta.docx
DOCXWZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx
DOCXWZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO.docx
DOCXWZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,.docx