×
×

Budżet na 2020 rok uchwalony!

budfoto.jpeg

W przyszłorocznym budżecie po stronie wydatków zaplanowano ponad 95 mln zł. - Uda nam się więcej pieniędzy niż rok temu wydać na inwestycje. 

Po stronie dochodów plan finansowy na przyszły rok przewiduje ponad 85 mln zł. Różnica między wydatkami a dochodami zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Uchwałę budżetową pozytywnie zaopiniowaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową radni powiatowi przyjęli jednogłośnie.

- To jest dobry budżet, ponieważ możliwe będzie zwiększenie zadań inwestycyjnych - podsumowuje przewodniczący Rady Powiatu Stefan Warzecha. – Najwięcej przeznaczymy na drogi powiatowe, na które oprócz tego powiat systematycznie zdobywa dotacje z w ramach dostępnych programów. 

W przyszłym roku powiat wyda ponad 17 mln zł na inwestycje. Będą to przede wszystkim remonty i przebudowy dróg powiatowych, remonty i modernizacje w placówkach pomocy społecznej i zespołach szkół prowadzonych przez powiat. W budżecie znalazły się również pieniądze pozyskane na dwa duże projekty, których powiat jest liderem: jeden dotyczy e-usług geodezyjnych, drugi projekt to kolejny etap budowy ścieżek pieszo – rowerowych w gminach naszego powiatu.

Pełna lista przyszłorocznych inwestycji jest długa, natomiast te, które wymagają największych nakładów to między innymi:

- remont – odtworzenie drogi powiatowej między Skarbiszowicami a Tułowicami – prawie 1,9 mln zł,

- rozbudowa drogi Kuźnica Katowska – Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz  (III etap) – ponad 1,8 mln zł,

- przebudowa drogi (budowa chodnika) przy ul. Opolskiej w Węgrach na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej (II etap); wartość całej inwestycji to to 1,7 mln zł. Na pokrycie połowy kosztów powiat zdobył prawie 1 mln zł dofinansowania,

- przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Magnuszowice. Koszt całej inwestycji to ponad 868 tys. zł, tu też udało się zdobyć dofinansowanie w kwocie 442 tys. zł, 

-  budowie ścieżki pieszo – rowerowej z obiektami inżynierskimi, budowa odwodnienia i częściowe odnowienie jezdni w miejscowości Łubniany – 500 tys. zł, drugie tyle dołoży ze swojego budżetu gmina,

- budowa chodnika z przebudową kanalizacji deszczowej w Raszowej, przy ul. Ozimskiej (IV etap) – prawie 600 tys. zł, 

To oczywiście tylko część inwestycji drogowych z planu wydatków na przyszły rok.

- Przy tak rozbudowanej sieci dróg powiatowych (łącznie jest ona dłuższa niż odległość między Sopotem a Opolem) jaką zarządza powiat, robimy tyle ile jest możliwe przy budżecie, w którym musi wystarczyć na realizacji wszystkich zadań nałożonych na samorządy powiatowe, a jest ich bardzo dużo – mówi starosta Henryk Lakwa. – Dlatego szukamy źródeł finansowania także poza budżetem. Jednocześnie w Związku Powiatów Polskich nieustannie, mając na uwadze potrzeby mieszkańców, mówimy o tym, że trzeba zmienić strukturę dochodów, jeśli chodzi o powiaty, gdyż ogranicza im się możliwości inwestycyjne, a oczekiwania ludzi są duże. Dotacje z programów rządowych to rozwiązanie połowiczne.

 W budżecie musiały się też znaleźć pieniądze na konieczne modernizacje w Domach Pomocy Społecznej i w Domach Dziecka prowadzonych p przez powiat, a także na pilne prace remontowe w Zespołach Szkół w Tułowicach i w Prószkowie. To oczywiście nie wszystko. Do tematów związanych z budżetem i inwestycjami będziemy wracać. 

- Bardzo dziękuję wszystkim - współpracownikom i radnym - którzy pracowali nad przygotowaniem przyszłorocznego budżetu.