×
×

Mikołaje z Saalfeld Rudolstadt

paczki1.jpeg paczki2.jpeg paczki3.jpeg

Już od wielu lat samorządowcy z partnerskiego powiatu Saalfeld Rudolstadt  organizują akcję przygotowywania świątecznych paczek dla wszystkich wychowanków z naszych Domów Dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim i Turawie. Przekazali je osobiście delegacji z powiatu opolskiego: staroście Henrykowi Lakwie, wicestaroście Leonardzie Płoszaj, członkowi Zarządu Powiatu Krzysztofowi Wysdakowi i sekretarz powiatu Marzenie Kazin.

- Przedświąteczna akcji naszych przyjaciół z partnerskiego powiatu adresowana dla dzieci z domów dziecka w naszym powiecie ma wieloletnią tradycję i jest jednym z wielu przykładów współpracy między naszymi samorządami. Dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom Saalfeld Rudolstadt, którzy się w nią włączyli. Paczki już w drodze do dzieci - mówi starosta Henryk Lakwa.