×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XV sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,22KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf (24,65KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (24,63KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf (24,65KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf (24,48KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III-28-18 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (24,83KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (24,50KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2020 rok.pdf (24,44KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (24,49KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (24,48KB)