×
×

Informacja o możliwości zgłaszania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Starosta Opolski informuje o możliwości zgłaszania do starosty, przez każdego , w trybie art. 101 e ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019.1396 z późn. zm.), terenów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.