WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

19.02.2013 XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego

 

 

19 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w odbyło się XXIV posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego. Radni pierwszy raz spotkali się w nowej sali konferecyjnej.  

Radni jedogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Nastepnie przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu oppolskiego na 2013 r., rozpatrzyli i uznali za bezzasadną skargę na działalności Starosty Opolskiego, ustallili nowe stawki opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz przyjęli Apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczającej budowę obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.  Pod obrady nie weszła uchwała, która pozwalała na sprzedaż lokali mieszklanych w trybie przetargowym w Prószkowie. Radni zdecydowali, że zajmą się po rozpatrzeniu innej propozycji zbycia mieszkań.