WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

19.02.2013 XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego

 

 

19 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w odbyło się XXIV posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego. Radni pierwszy raz spotkali się w nowej sali konferecyjnej.  

Radni jedogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Nastepnie przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu oppolskiego na 2013 r., rozpatrzyli i uznali za bezzasadną skargę na działalności Starosty Opolskiego, ustallili nowe stawki opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz przyjęli Apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczającej budowę obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.  Pod obrady nie weszła uchwała, która pozwalała na sprzedaż lokali mieszklanych w trybie przetargowym w Prószkowie. Radni zdecydowali, że zajmą się po rozpatrzeniu innej propozycji zbycia mieszkań.