WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XIV sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 roku, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III-28-18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf