×
×

28.11.12 „Podyskutujmy o klimacie”

To hasło, pod którym, w dniu 28.11.2012 r., w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Opolu, odbyła się, objęta patronatem Starosty Opolskiego Henryka Lakwy, powiatowa debata klimatyczna. Organizatorami debaty byli Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich.

Debata odbyła się w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów, podczas której uczestnicy którymi byli m.in. samorządowcy, przedstawiciele środowisk naukowych z Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz mieszkańcy powiatu zastanawiali się nad uwarunkowaniami dla rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu oraz adaptacji do nich. Celem debaty była dyskusja na temat rozwoju gospodarczego powiatu do 2030 roku, biorąc pod uwagę zmieniające się uwarunkowania klimatyczne. Podczas debaty podjęta została dyskusja na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość powiatu w związku z ryzykiem zmiany klimatu. Czy powiat może stać się samowystarczalny energetycznie i czysty ekologicznie? Jak powiat może zaadaptować się do nowych warunków klimatycznych? Uczestnicy spotkania stwierdzili, że chcą, aby ochrona klimatu stała się istotnym punktem w rozwoju powiatu.