×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,07KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII_267_18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.pdf (24,84KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII_280_18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także niektórych innych składników wynagrodzenia.pdf (24,95KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku w pięcioletnie Publiczne Technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (24,61KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie w pięcioletnie Publiczne Technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf (24,56KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach w pięcioletnie Publiczne Technikum Leśne, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf (24,63KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf (24,08KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (24,14KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (24,28KB)