×
×

TVP o naszych darmowych poradach prawnych

nieodplatnatvp.jpeg 

Ekipa TVP 3 Opole gościła we wtorek (23 maja) w  Tarnowie Opolskim, w jednym z kilkunastu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie naszego powiatu. Również za pośrednictwem mediów staramy się docierać do mieszkańców naszych gmin z informacją o darmowych poradach. - Są one udzielane w ramach ministerialnego programu koordynowanego przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych naszego Starostwa - mówi Marzena Kazin, sekretarz powiatu. 

Przypominamy również, że ustawowe kryteria dotyczące osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zostały jakiś czas temu zniesione. - I pomoc ta przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady, po złożeniu pisemnego oświadczenia osobie udzielającej porady, formularz można otrzymać w punkcie.  – dodaje Marzena Kazin.

Oto link do zakładki na naszej stronie, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje i listę punktów na terenie całego powiatu, w których udzielane są poradyhttps://bit.ly/2JyYrbx

- Najwięcej porad dotyczy prawa cywilnego, a ściślej rodzinnego, także podziałów majątku, kwestii spadkowych, zdarzają się też prośby o porady dotyczące sporów międzysąsiedzkich, oprócz tego przygotowujemy też projekty pism – mówił wcześniej prawnik pełniący dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29. Podobną prawidłowość zauważył również radca prawny, który dziś był do dyspozycji zainteresowanych w tarnowskim Urzędzie Gminy. Dodał natomiast, że sporo pytań i próśb o poradę dotyczy również kwestii z obszaru prawa pracy. 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W tych punktach, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych z o najmniej trzyletnim doświadczeniem w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

M.K. 

________________________________________________________________

PRZYPOMNIJMY:

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.