×
×

Media o powiecie: "TZO" o naszym projekcie dla Opolszczyzny

tzo.jpeg

"Tygodnik Ziemi Opolskiej" również napisał o projekcie, którego powiat opolski jest liderem, partnerami są wszystkie powiaty, Opole oraz Urząd Marszałkowski, a skorzysta z naszej pracy - poprzez łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych - cała Opolszczyzna: mieszkańcy, inwestorzy, przedsiębiorcy, służby ratownicze, geodeci, projektanci. Dużo pracy! Efekt już za rok. A my będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji projektu.

Przypomnijmy, ze nami podpisanie umowy  z firmą Comarch* na wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi województwa opolskiego, o czym pisze na swojej stronie również sama firma: http://bit.ly/2XlOHnl.: 

" W ramach kontraktu zostanie wdrożona platforma Comarch ERGO, która umożliwi budowę portalu Centrum Usług Wspólnych dla województwa opolskiego. Dzięki tej usłudze obywatele oraz pracownicy urzędów będą mogli składać wnioski o udostępnienie zasobów z wszystkich Powiatowych i Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej województwa opolskiego, a także zgłaszać planowane prace geodezyjne i kartograficzne. Dodatkowo platforma umożliwi sporządzanie i wydawanie dokumentów planistycznych oraz decyzji lokalizacyjnych. System będzie dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Z e–usług, świadczonych w ramach zbudowanej platformy, będą mogli korzystać również mieszkańcy, przedsiębiorcy, geodeci, rzeczoznawcy i projektanci, a także pracownicy urzędów gmin z województwa opolskiego.

Umowa  została podpisana 4 lipca, a jej całkowita wartość wynosi ponad 6,2 mln złotych brutto.

*Firma Comarch została założona w 1993 roku w Krakowie, w Polsce. Prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

M.K.