×
×

Na ratunek "Ukrzyżowaniu"

zabytkipowiat.jpeg

Kolejna dotacja na ratowanie zabytków przekazana. - Podpisaliśmy umowę z proboszczem parafii pw. św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim ks. Tomaszem Piątkiem na ponad 26 tysięcy złotych dofinansowania do konserwacji grupy rzeźb pn. „Ukrzyżowanie”  w tamtejszym kościele - mówi Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego i przywołuje pewien interesujący fakt. 

- Warto przypomnieć, że kościół ten został praktycznie w całości odbudowany przez parafian po wojnie trzydziestoletniej, czyli w połowie XVII wieku. - Z tego okresu jest również rzeźba rzeźba, której renowację wsparliśmy. Była ona wielokrotnie przemalowywana, teraz będzie mogła wrócić do swojej pierwotnej formy - dodaje Krzysztof Wysdak.

Obecny kościół zbudowano w latach 1913 - 1916 z zachowaniem części poprzedniego (zachowane zostało prezbiterium).

Powiat od lat wspiera odnowę zabytków, po pierwsze dlatego, że jest to jedno z zadań tego szczebla samorządu. Są to średnio sumy do 150 tys. zł rocznie budżetu powiatu, przeznaczone nie – jak zaznacza Krzysztof Wysdak nie tylko dla kościołów, jak to ma miejsce w tym roku, ale i dla innych właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków, osób prywatnych, instytucji, firm.

W tym roku łączna kwota dotacji do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków to 100 tys. zł.

- W tym roku nasze dotacje przekazujemy na prace, z którymi nie można było zwlekać, czyli na wspomnianą, konieczną, konserwację techniczną i estetyczną grupy rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie” w kościele w Tarnowie Opolskim. Na ten cel przekazaliśmy dotację w kwocie 26 274 zł – informuje starosta Henryk Lakwa. - Wcześniej również na bardzo pilne działania konserwatorskie przekazaliśmy 33 701 zł dla kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, na prace konserwatorskie obrazu „Grupa Ukrzyżowania” z przełomu XVI i XVII wieku oraz 40 025 zł na prace remontowe systemu powietrznego zabytkowych organów w tymże kościele.

M.K.