×
×

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)

Od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

Dzięki temu systemowi w szpitalu, przychodni lub gabinecie lekarza pocjent będzie podawał tylko swój numer pesel wraz z dokumentem tożsamości, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Już teraz Świadczeniodawcy z powiatu opolskiego mogą dopełnić formalności w celu uzyskania dostępu do eWUŚ w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Głogowskiej 37 w Opolu. W tym celu powinien zgłosić się upoważniony przedstawiciel podmiotu leczniczego z pieczątką oraz hasłem i loginem do Portalu i wykazem zgłaszanych operatorów do systemu eWUŚ.

Mieszkańcy (świadczeniobiorcy) z terenu powiatu opolskiego mogą natomiast sprawdzić czy posiadają prawo do bezpłatnego leczenia w ramach NFZ (czy zostały zgłoszone do systemu) – w tym celu wystarczy przyjść do Opolskiego Oddziału NFZ, podać numer pesel oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Więcej informacji można  uzyskać pod numerem tel. 77 40 20 176, 77 40 20 169 oraz na stronie internetowej Opolskiego Oddziału NZF http://www.nfz-opole.pl/nfz-opole.html