×
×

Ważna informacja dla kierowców!

objazd.jpeg

W związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1154 (ul. Klapacz od km 7+560 do 9+060) z dniem 9.07.2019 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzeniem nr KM.7121.1.196.2019.MW z dnia 18.06.2019r. dotycząca zamknięcia drogi powiatowej ul. Klapacz w Starych Siołkowicach gmina Popielów. Objazd do Nowych Siołkowic został wyznaczony przez miejscowość Popielów. Przywrócenie docelowej organizacji ruchu jest planowane na 30.09.2019r.

Przypomnijmy, że zakres prac w ramach naszej powiatowej inwestycji obejmuje: poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 m, budowę chodnika o szerokości 2 m i czterdziestu dwóch zjazdów do posesji, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi czy utwardzenie poboczy. Również zatoka autobusowa zostanie przebudowana. To oczywiście  tylko część długiej listy prac w ramach tej inwestycji, która obejmuje również roboty wodno – kanalizacyjne, w tym m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i najważniejsze: budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, jak również wykonanie drenażu i odwodnienia (tzw. liniowego). 

Wartość tej inwestycji to ponad 2,3 mln, na pokrycie połowy kosztów powiat zdobył dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, potwierdzone nie tak dawno podpisaną umową. Oprócz 1,2 mln zł dotacji do rozbudowy drogi w Siołkowicach, powiat zdobył jeszcze jedną -  300 tys. zł na przebudowę drogi w Krasiejowie, o której to inwestycji pisaliśmy wcześniej.

 

Oprac.M.K.