×
×

Powiat liderem cyfrowego postępu

egeodezja.jpeg

Starosta Henryk Lakwa i członek Zarządu Powiatu Opolskiego Krzysztof Wysdak podpisali z firmą Comarch umowę, której pozytywne skutki, jeśli chodzi o ułatwienie w dostępie do danych przestrzennych, odczują mieszkańcy całego województwa, inwestorzy, służby ratownicze i organy administracji publicznej. Jest to umowa na zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, a także prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego". 

Umowa została zawarta w ramach partnerskiego, wartego ok. 8 mln zł projektu, na który powiat zdobył dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. O znaczeniu tego projektu mówił marszałek województwa Andrzej Buła.

- Powiat przyjął na siebie rolę lidera projektu,, czyli tego, na którego barkach - mówiąc kolokwialnie - spoczywa ogrom pracy przy tworzeniu i rozliczaniu wniosku o dofinansowanie, współpracy z wszystkimi partnerami, czyli kilkunastoma samorządami w województwie i koordynowanie wspólnych działań przy wdrażaniu nowych technologii - mówi starosta Henryk Lakwa. - To duża odpowiedzialność, ale jesteśmy do tego zadania dobrze przygotowani. Jednocześnie odczuwamy pewien rodzaj satysfakcji, że wdrażamy zmiany, które przyniosą korzyści mieszkańcom, instytucjom i firmom w całym regionie.  

Dzięki uruchomieniu e-usług w ramach naszego projektu mieszkańcy, przedsiębiorcy, geodeci, inwestorzy, słowem - wszyscy, którzy potrzebują szybszego dostępu do danych przestrzennych, będą mieli znacznie ułatwiony dostęp online do dokumentów dostępnych we wszystkich Powiatowych oraz w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Usługa zostanie uruchomiona w ciągu 12 miesięcy. Więcej informacji m. in. na: http://bit.ly/2XlOHnl.

- Rozwój e- usług wpłynie na szybki dostęp do danych przestrzennych, a zarazem na usprawnienie procesów decyzyjnych administracji oraz procesów inwestycyjnych. Jednym słowem cyfrowa rewolucja - podsumowuje Edyta Wenzel - Borkowska, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu.

Oprac. M.K.