×
×

Komunikat Starosty Opolskiego

Komunikat

Starosty Opolskiego

 

W związku ze zmianą siedziby Wydziału Budownictwa

może ulec wydłużeniu  okres rozpatrywania  wniosków

z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

złożonych do Starostwa Powiatowego

w okresie od 27.11.2012 r. do  15.12.2012 r.

 

Jednocześnie informuję, że od 1.12.2012r . wnioski w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Opolu,
ul. 1-go Maja 29

 

Informacje dot. postępu załatwienia spraw telefonicznie  
77 4414060, bądź bezpośrednio w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1-go Maja 29  będą udzielane w terminie nie wcześniej niż 4 tygodnie od daty złożenia wniosku.

 

W celu zapewnienia sprawności obsługi   interesantów  należy podać  w  formularzu  wniosku aktualny adres  korespondencyjny
i  w miarę możliwości kontakt telefoniczny.