×
×

 „Magnolie”: Zgłoszenia kandydatów - do końca wakacji!

mag.png

Termin zgłaszania kandydatów do nagród „Magnolii Powiatu Opolskiego” zostanie przedłużony do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia br. Przypominamy, że kandydatów może zgłosić każdy mieszkaniec powiatu.

Magnolie są przyznawane przez Kapitułę w 7 kategoriach: Pro Publico Bono,  Przedsiębiorca Roku/Firma Roku, Sportowiec Roku, Animator Kultury, Nauczyciel Roku. Natomiast Biała Magnolia - za całokształt działalności i szczególne zasługi na rzecz rozwoju powiatu opolskiego oraz Nagroda Specjalna przyznawane są na wniosek starosty opolskiego lub wicestarosty.  

- Bogactwem naszego powiatu są ludzie – mówi starosta Henryk Lakwa. –  To nie slogan, to fakt.  W każdej z naszych gmin są ludzie lub grupy ludzi, organizacje, kluby, firmy, których działalność społeczna, kulturalna, sportowa czy biznesowa zasługuje na wyróżnienie, tym cenniejsze jeśli pochodzi z nominacji mieszkańców, współpracowników czy odbiorców ich działań. Poprzez swoje działania  promują również nasz powiat. W tym roku wydłużymy termin nadsyłania zgłoszeń do 31 sierpnia.

Laureatami mogą być osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a także obywatele i instytucje innych państw.

Więcej informacji na stronie i formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie www.powiatopolski.pl w zakładce „Nagrody Starosty Opolskiego”.  Szczegółowe informacje można też uzyskać osobiście lub telefonicznie w Starostwie.

UWAGA! Wniosek należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście w zamkniętej kopercie do Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Kancelaria Ogólna, pokój nr 4.

M.K.