×
×

Nasze inwestycje: trwa rozbudowa drogi w Starych Siołkowicach

siolkowice3.jpegumowawoj.jpegumowawoj1.jpegsiolkowice2.jpeg

Zakres prac obejmuje: poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 m, budowę chodnika o szerokości 2 m i czterdziestu dwóch zjazdów do posesji, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi czy utwardzenie poboczy. Również zatoka autobusowa zostanie przebudowana. To oczywiście  tylko część długiej listy prac w ramach tej inwestycji, która obejmuje również roboty wodno – kanalizacyjne, w tym m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i najważniejsze: budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, jak również wykonanie drenażu i odwodnienia (tzw. liniowego). Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września.

Przypomnijmy: wartość tej inwestycji to ponad 2,3 mln, na pokrycie połowy kosztów powiat zdobył dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, potwierdzone nie tak dawno podpisaną umową. Oprócz 1,2 mln zł dotacji do rozbudowy drogi w Siołkowicach, powiat zdobył jeszcze jedną -  300 tys. zł na przebudowę drogi w Krasiejowie, o której to inwestycji pisaliśmy wcześniej.

M.K.