×
×

100 tysięcy złotych na ratowanie zabytków

budowa2.jpeg

To łączna kwota dofinansowania z budżetu powiat, do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w tej sprawie i wkrótce będzie można przekazać pieniądze. 

- W tym roku nasze dotacje pomogą w koniecznej konserwacji technicznej i estetycznej grupy rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie”, z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim. Na ten cel przekazaliśmy dotację w kwocie 26 274 zł – informuje starosta Henryk Lakwa. - Sporo, jeśli chodzi o bardzo pilne działania konserwatorskie, jest  też do zrobienia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu.

Powiat przekazał tamtejszej parafii 33 701 zł na prace konserwatorskie obrazu „Grupa Ukrzyżowania”, którego powstanie datuje się na przełom XVI i XVII wieku,  oraz 40 025 zł na prace remontowe  systemu powietrznego zabytkowych organów w tymże kościele.   

Przypomnijmy, że ochrona zabytków jest jednym z zadań samorządu powiatowego. W myśl przepisów „o dotacje mogą się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,  a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego (…)”.

Mowa oczywiście o zabytkach znajdujących się na terenie 13 gmin powiatu opolskiego, wpisanych do rejestru zabytków. Przy czym, kiedy pilnego remontu wymagała opolska Katedra, to powiat opolski również dorzucił swoją cegiełkę do ratowanie tego - ważnego dla całego regionu i jego tożsamości - zabytku.

Wnioski, jak co roku, należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, w terminie do 10 lutego roku, w którym dotacje są udzielane.  Nabór wniosków o dotacje ogłasza Zarząd Powiatu Opolskiego na stronie www.powiatopolski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Do ogłoszenia dołączone są również formularze do pobrania i wypełnienia oraz inne pomocne dane - informuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa. 

 M.K. 

Archiwalne zdjęcie z czasów budowy kościoła w Zagwiździu / źródło: http://parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/historia-parafii.html