×
×

7 - 21.11.12 Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży szkół ponadgimanzjalnych

Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta liczba wypadków na drogach, w domach czy w szkołach, w których niejednokrotnie młodzież jest uczestnikiem bądź świadkiem wypadku. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest podjęcie właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia lub zminimalizowanie niekorzystnych skutków zdarzenia. Mając to na uwadze młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Ozimka, Niemodlina, Prószkowa, Chróściny i Tułowic, w okresie od 7 do 21 listopada 2012 r. uczestniczyła w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne, podczas których uczniowie poznawali m.in. zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy, praktycznie uczyli się postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowania w przypadku braku oddechu z wykorzystaniem manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowania w przypadku ran i krwotoków. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu.