×
×

Mieszkanie chronione już gotowe

mieszkanie.jpeg

Nowe lokum znajduje się w Opolu, w bardzo dobrej lokalizacji, przy ul. Przylesie. Może w nim zamieszkiwać troje  wychowanków w wieku od 18 do 25 roku życia. Pierwsi lokatorzy już się wprowadzili. Za mieszkanie jest odpowiedzialny pracownik socjalny, pod którego opieką młodzi ludzie będą się przygotowywać do prowadzenia samodzielnego życia.

Kupno i przygotowanie mieszkania z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych  zostało sfinansowane z budżetu powiatu i z unijnego 
projektu, który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.
Pierwsze mieszkanie chronione, przeznaczone dla pięciorga wychowanków, Powiat Opolski utworzył 1,5 roku temu w budynku Domu Dziecka w Turawie. Pobyt w mieszkaniu umożliwił osobom opuszczającym piecze zastępczą rozwój samodzielności życiowej oraz sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych.

- Nie możemy tych młodych ludzi, którzy w momencie wchodzenia w dorosłość nie mają się gdzie podziać, pozostawić samym sobie – mówi 
Henryk Lakwa, starosta opolski. – Ze wsparciem unijnym  udało się w ramach projektu kupić mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji w Opolu.

- Nie mieliśmy wątpliwości, że jeśli jest taka możliwość, to trzeba tym młodym ludziom dać szanse na usamodzielnianie się w większym mieście, gdzie oprócz innych zalet, będzie im łatwiej znaleźć pracę, a jeśli postanowią się dalej kształcić będą mieli blisko do szkół na różnym 
poziomie edukacji – dodaje Iwona Rejnhardt, dyrektor PCPR.