×
×

Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny zaprasza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

zaprasza do nowo utworzonego Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny. Potrzebujący pomocy mieszkańcy 13 gmin powiatu opolskiego mogą uzyskać tutaj darmową poradę i wsparcie specjalistów: psychiatry, psychologa, terapeuty uzależnień i pracy socjalnej. 

- Miejsce to powstało z myślą nie tylko o pomocy rodzinom i osobom przeżywającym kryzysy, problemy opiekuńczo - wychowawcze, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać – mówi o nowo powstałym centrum Aleksandra Stelmaszak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wsparcie będzie skierowane do osób, małżeństw i rodzin przeżywających trudności życiowe, np. uzależnienie czy współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy czy winy.

Szczególną opieką zostaną objęci rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w tzw. pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze. Jak pokazuje praktyka powroty do rodziców biologicznych są w Polsce rzadkością, bo bez wsparcia, bez współpracy ze specjalistą, terapeutą, dalej tkwią lub jeszcze bardziej pogrążają się w problemach, które spowodowały utratę władzy rodzicielskiej.  W tym obszarze Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, będzie działało przy ścisłej współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie opolskim – zaznacza Iwona Rejnhardt, dyrektor PCPR.

Osoby, które chciałyby skorzystać z darmowych porad psychiatry, psychologa, terapeuty  mogą umówić się na spotkanie ze specjalistami telefonicznie, dzwoniąc pod nr 77 44 10 567. Porady udzielane są w Powiatowym Centrum Wsparcia Rodziny w PCPR, przy ul. Książąt Opolskich 27, pokój nr 107.  Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów z oferty może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu opolskiego ziemskiego. PCWR jest jednym z trzech działań w ramach unijnego projektu  realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

M.K.