WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

1 - 5.10.12 Wizyta delegacji z Powiatu Opolskiego w Powiecie Dolina na Ukrainie w dniach od 01.10.2012 r. do dnia 05.10.2012 r.

W dniach  od 1 do 5 października 2012 r. członkowie Zarządu oraz  pracownicy Starostwa Powiatowego w Opolu na czele ze Starostą Opolskim Henrykiem Lakwą odwiedzili Powiat Dolina na Ukrainie. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie oświaty oraz ochrony środowiska. W związku z powyższym grupa  zwiedziła przedszkole, gimnazjum,  centrum korekcyjno – rehabilitacyjnego dla dzieci. Uczestniczyła w otwarciu oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz w wojewódzkim święcie pracowników oświaty. Delegacja  zapoznała się  z rozwojem  przetwórstwa rolnego w Powiecie Dolina odwiedzając gospodarstwo oraz nadleśnictwo. Dodatkowo grupa zwiedziła monastyczny klasztor żeński i męski.