WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad VIII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie porządku obrad.pdf

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole – miasto na prawach powiatu, mienia Powiatu Opolskiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Opola z dniem 01.01.2017 r., w drodze porozumienia zainteresowanych Powiatów.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego od dnia 1 września 2019 r..pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019 - 2022.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf