×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad VIII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie porządku obrad.pdf (24,86KB)

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,87KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf (25,23KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf (25,24KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole – miasto na prawach powiatu, mienia Powiatu Opolskiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Opola z dniem 01.01.2017 r., w drodze porozumienia zainteresowanych Powiatów.pdf (25,57KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego od dnia 1 września 2019 r..pdf (25,33KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf (25,23KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf (25,16KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019 - 2022.pdf (25,24KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (25,16KB)