×
×

Za nami VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji

 

Obrady w dużej części były poświęcone sprawom dotyczącym bezpieczeństwa nas - mieszkańców powiatu. Były też okazją by podziękować za efektywną współpracę odchodzącemu wkrótce na emeryturę Pawłowi Kielarowi, Komendantowi  Miejski PSP w Opolu.

 

Wśród najważniejszych tematów czwartkowej sesji było zatem między innymi przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego w naszym powiecie za 2018 rok, sprawozdanie z działalności służb weterynaryjnych (więcej informacji na temat wniosków płynących z tych ocen – wkrótce na naszej stronie),  a także podjęcie uchwał w sprawach udzielenia dotacji z budżetu Powiatu dla Komendy Miejskiej PSP na doposażenie  Sali Edukacyjnej  w niemodlińskiej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej, w kwocie 30 tys. zł, wyrażenia poparcia dla gmin Gogolin i Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze. 

 

Radni podjęli również uchwały dotyczące kwestii czysto formalnych, związanych z wcześniejszą  zmianą granic administracyjnych Opola oraz planu sieci szkół publicznych i ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, które mają siedzibę na terenie powiatu.  Przyjęli Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, sporządzonej przez opolskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Pozostałe uchwały dotyczyły zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.