×
×

XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego

W dniu 25 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 odbędzie się XXI sesję Rady PowiatuOpolskiego.

Porządek obrad:

 

 1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

 6.     Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
c)     ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012,
d)   zmiany Uchwały nr XVII/118/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. określającej na 2012 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.
 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.