WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Zmiana godzin pracy Rzecznika konsumentów Rzecznik Konsumentów***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie***Koronawirus - ważne telefony
 

×
×

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - telefony zaufania

Dokumenty do pobrania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

http://www.pcpropole.pl/
http://www.pcpropole.biuletyn.info.pl

 

Wykaz telefonów PCPR w Opolu

Stanowisko

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

Nr pokoju

Dyrektor

 

Iwona Rejnhardt

 

77 4420504

  015/012

Sekretariat

Iwona Czercowa - Hamerska

77 4420504

015/012

Sekretariat – fax

-

-

77 4410505

-

Osoby niepełnosprawne

Elżbieta Bielecka

 

77 4420509

 

010

Osoby niepełnosprawne

Bartosz Mays

 

77 4420510

 

010

Psycholog

Aleksandra Stelmaszak

 

77 4420512

 

102

 

Inspektor

 

 

Katarzyna Pawlak - Myszkiewicz

 

77 4420513

012B

DPS, Domy Dziecka,

Anna Kazin

 

77 4420516

 

102

Specjalista pracy socjalnej

Anita Dryja-Cichon

 

77 4420517

 

101

Świadczenia pieniężne (piecza zastępcza)

Tomasz Segiet

 

77 4410120

 

101

 Księgowość

Dorota Birecka

77 4420522

015/011

Główna księgowa

Małgorzata Szymczykowska

 

77 4410460

 

015/011

Koordynatorzy

Sabina Wróbel – Żmuda

77 4420531

104

Kinga Niedballa

Dominika Komar

Alicja Nowak

77 4410454

104

Anna Kulawik

77 4420544

104

Melania Jureczko

St. pracownik socjalny

Anna Adamowska - Kałwa

77 4410567

107

Specjalista ds. kadr

Justyna Raj

77 4420504

015/012

Informatyk

Dariusz Lisowski

77 4420504

015/012

PCPR mail

-

pcpropole@pcpropole.pl

-

-