×
×

Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2018

Powiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o.  na kotły ekologiczne, których użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego.

WAŻNE!!!
Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, kancelaria, pokój nr 4, złożyć wniosek ( nr 1 w załączonych dokumentach), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.


DLA KOGO DOTACJA?
Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

  • kocioł c.o. gazowy,
  • kocioł c.o. elektryczny
  • kocioł c.o. olejowy,

lub

  • podłączą się do sieci ciepłowniczej,
  • zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o.

KWOTY DOTACJI

  • 3.500 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
  • 3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
  • 4.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
  • 3.500 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Na pytania w sprawie dotacji odpowiadamy pod numerem 77 54 15 144.
Można także dowiadywać się osobiście w Starostwie Opolskim, w pokoju nr 209.

PDFUchwala Nr 1900/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II w 2018 r. naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń do powietrza (318,95KB)

PDFOgłoszenie II w 2018 r. naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń do powietrza (335,61KB)

DOCWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH (41,00KB)

PDFRegulamin + Uchwała Nr XXVIII/188/17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (107,62KB)