×
×

Oferta szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Opolski informuje, że w dniu 08 październiak 2012 r. wpłynęła oferta "Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego" złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Ks. Opolskich 27, pokój 108 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

PDFOferta szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.pdf (3,06MB)