×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad II sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFGłosowanie nad przyjęciem porządku obrad.pdf (24,89KB)
PDFGłosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,87KB)
PDFGłosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Starosty i Wicestarosty Opolskiego oraz Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (25,07KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf (24,86KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf (24,86KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (24,97KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (24,94KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (24,95KB)
PDFGłosowanie nad przyjęciem liczby osób mających wchodzić w skład każdej Komisji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,87KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,01KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,11KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,91KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,91KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,93KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (25,05KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,02KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,09KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,85KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,86KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,86KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (25,01KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,00KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,07KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (31,23KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,85KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,90KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (25,02KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,92KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,07KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,85KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,85KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,87KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (25,00KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,06KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,15KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,03KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,99KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,95KB)
PDFGłosowanie nad wyborem Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,10KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (25,09KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (41,23KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r..pdf (25,13KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII-272-18 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (25,64KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf (25,12KB)
PDFGłosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf (25,13KB)