WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad III sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie porządku obrad.pdf
PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018 - 2021.pdf
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.pdf
PDFRezygnacja z odczytania załączników do projektu uchwały budżetowej na 2019 r..pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFWybór Członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFWybór Członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII27218 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie określenia na 2019 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf