×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad IV sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie porządku obrad.pdf (24,78KB)
PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,77KB)
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI25702 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf (25,34KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf (25,33KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Ozimku w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (25,27KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf (25,33KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf (25,28KB)
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (25,15KB)
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (25,10KB)