WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

informacja nt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu opolskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Starosta Opolski informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018, poz. 1716), co do zasady z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przekształciło się w prawo własności z mocy prawa.

PDFInformacja nt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
DOCXWniosek_o_wydanie_zaswiadczenia - 4 miesiące.docx
DOCXWniosek_zaswiadczenie_uzasadnienie - 30 dni.docx
DOCXZgloszenie_zamiaru_wniesienia_oplaty_jednorazowej.docx