×
×

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Ngo.pl_logo.jpeg

Szanowni Państwo,
ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

DOCKomunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną (51,50KB)
DOCMasz fundację lub stowarzyszenie złóż oświadczenie (30,50KB)
DOCOświadczenie (34,00KB)