×
×

Rok 2019

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2020


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” 2019


PDFOgłoszenie wyników konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2019


DOCFormularz oferty

PDFOgłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc"

PDFUchwała nr 190/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 lutego 2019 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza Pomoc"
 


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 2019

DOCOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Opolskiego.

PDFUchwała nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

DOCXUchwała Nr 124/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

DOCXWzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu opolskiego w roku …..

DOCWzór umowy o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej

DOCXWzór sprawozdania częściowego / końcowego z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019


PDFLista podmiotów którym przyznano dotację na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.pdf


DOCInstrukcja sposobu wypełnienia oferty

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

DOCXUchwała Nr 123/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

RTFWór oferty realizacji zadania publicznego*/oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 t. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz.239 I 395)

RTFWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r, poz. 239 i 395)

DOCXWzór umowy o realizację zadania publicznego*/na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz. 239 i 395)