×
×

Rok 2019

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2020


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” 2019


PDFOgłoszenie wyników konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2019


DOCFormularz oferty

PDFOgłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc"

PDFUchwała nr 190/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 lutego 2019 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza Pomoc"
 


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019


PDFLista podmiotów którym przyznano dotację na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.pdf


DOCInstrukcja sposobu wypełnienia oferty

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

DOCXUchwała Nr 123/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

RTFWór oferty realizacji zadania publicznego*/oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 t. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz.239 I 395)

RTFWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r, poz. 239 i 395)

DOCXWzór umowy o realizację zadania publicznego*/na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz. 239 i 395)