×
×

Szpitale

Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu

Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
ul. Ozimska 72A
45-310 Opole


e‐mail: sekretariat@nfz‐opole.pl

SZPITALE

Szpital EMC św. Rocha w Ozimku

ul. Częstochowska 31
Ozimek
tel.: 77 465 12 12, fax: 77 465 19 47

Stobrawskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup,
ul. Karola Miarki 14, Kup,
tel. 77 403 28 50, fax 77 403 28 53,
e-mail 

116 Szpital Wojskowy w Opolu

ul. Wróblewskiego 46
Opole
https://www.116szpital.opole.pl/dla-pacjenta/spis-telefonow/
e‐mail:  sekretariat@116szpital.opole.pl

Szpital MSWiA w Opolu

ul. Krakowska 44
Opole
rejestracja telefoniczna -  77 401-11-70, 77 401-11-72

Opolskie Centrum Onkologii

ul. Katowicka 66a
Opole

tel.: 77 441 60 01, fax: 77 441 60 03
e‐mail: sekretariat@onkologia.opole.pl

77 441 60 01 Sekretariat

77 441 60 10 Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, izba przyjęć

77 441 60 05 Pielęgniarka koordynująca

77 441 60 07 Rejestracja

77 441 60 21 Poradnia chemioterapii

77 441 60 12 Poradnia chirurgii onkologicznej

77 441 60 18 Poradnia laryngologiczna konsultacyjna

77 441 60 24 Poradnia genetyki onkologicznej

77 441 60 16 Poradnia onkologii ginekologicznej

77 441 60 11 Poradnia onkologii ogólnej

77 441 60 20 Poradnia radioterapii

77 441 60 17 Poradnia stomijna

77 441 60 64 Histopatologia

77 441 60 28 Pododdział brachyterapii, pielęgniarki

77 441 60 73 Oddział chirurgii onkologicznej, sekretariat

77 441 60 70 Pielęgniarka oddziałowa

77 441 60 68 Lekarze

77 441 60 72 Pielęgniarki

77 441 60 65 Ordynator

77 441 60 78 Blok operacyjny, pokój pielęgniarek

77 441 60 77 Pokój lekarzy

77 441 60 94 Oddział onkologii ogólnej nr 1, pokój pielęgniarek

77 441 60 90 Lekarze, sekretariat

77 441 60 88 Ordynator

77 441 60 92 Pielęgniarka oddziałowa

77 441 61 31 Oddział onkologii ogólnej nr 1B

77 441 61 33 Pielęgniarki

77 441 60 87 Oddział onkologii ogólnej nr 2, sekretariat

77 441 60 82 Lekarze

77 441 60 79 Ordynator

77 441 60 86 Pielęgniarki

77 441 60 85 Pielęgniarka położna oddziałowa

77 441 60 31 Pracownia diagnostyki obrazowej, kierownik

77 441 60 39 Rejestracja

77 441 60 50 Zakład radioterapii, sekretariat

77 441 60 41 Lekarze


Szpital Ginekologiczno Położniczy i Noworodków SSZOZ nad Matką i Dzieckiem Opole

ul. Reymonta 8
Opole
tel.: 77 454 54 01, 77 454 54 08
e‐mail: zoz@internik.com.pl

77 453 97 16 Pielęgniarka naczelna

77 454 38 40 Przychodnia ginekologiczno ‐ położnicza

77 454 54 01 wew.138 Poradnie konsultacyjne dla wcześniaków i noworodków

77 441 76 10 Oddział ginekologiczno‐położniczy aseptyczny

77 441 76 12 Oddział ginekologiczno‐położniczy septyczny

77 441 76 11 Oddział patologii ciąży z blokiem porodowym

77 441 76 14 Oddział noworodków i wcześniaków

77 441 76 13 Oddział patologii noworodków i wcześniaków


Szpital Wojewódzki w Opolu

ul. Kośnego 53
Opole
tel.: 77 443 30 00,
fax: 77 443 31 10
e‐mail: szpital‐opole@pro.onet.pl

77 443 33 15 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Katowicka 64

77 443 34 86 Oddział chorób krążenia i endokrynologii, Katowicka 64

77 443 35 50 Oddział gastroenterologii i hematologii, Katowicka 64

77 443 33 64 Oddział chirurgii ogólnej i klatki piersiowej, Katowicka 64

77 443 34 30 Oddział chirurgii urazowo‐ortopedycznej, Katowicka 64

77 443 30 68 Oddział dermatologii

77 443 32 85 Oddział pulmonologii, Katowicka 66

77 443 30 56 Oddział chorób zakaźnych

77 443 32 30 Stacja dializ, Katowicka 66

77 453 60 88 Zakład medycyny nuklearnej, Mickiewicza 1

77 443 32 35 Rtg bloku pulmonologii, Katowicka 66

77 443 34 28 Rtg oddziału chirurgii urazowo‐ortopedycznej, Katowicka 64

77 443 32 11 Laboratorium analityczne, Katowicka 66


Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

ul. Witosa 26
Opole
tel.: 77 452 07 11,
fax: 77 452 01 23
e‐mail: centrum@wcm.opole.pl

77 452 03 11 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

77 452 07 54 Oddział Chirurgii Dziecięcej

77 452 06 55 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

77 452 06 24 Oddział Chirurgii Urazowo‐Ortopedycznej

77 452 06 37 Oddział Chirurgii Szczękowo‐Twarzowej i Plastycznej

77 452 06 04 Oddział Chorób Wewnętrznych

77 452 06 60 Oddział Kardiologii

77 452 07 74 Oddział Kardiochirurgii

77 452 07 24 Oddział Neurochirurgii

77 452 06 74 Oddział Okulistyki

77 452 06 84 Oddział Laryngologii

77 452 06 14 Oddział Urologii

77 452 08 14 Oddział Nefrologii

77 452 07 84 Oddział Pediatrii

77 452 07 34 Oddział OIOM dla dzieci

77 452 03 40 Zakład diagnostyki obrazowej

77 452 03 90 Zakład diagnostyki laboratoryjnej

77 452 08 40 Zakład patomorfologii

77 452 08 61 Zakład rehabilitacji

77 452 08 80 Zakład mikrobiologii

77 452 08 50 Zakład medycyny sądowej

77 452 08 02 Stacja dializ

77 452 03 33 Bank krwi

77 452 01 11 Rejestracja przychodni specjalistycznych

77 452 03 60 Przychodnia kardiologiczna

77 452 01 50 Przychodnia chirurgii ogólnej i naczyniowej, chirurgii urazowo ‐ ortopedycznej

77 452 08 11 Przychodnia nefrologiczna

77 452 01 82 Przychodnia alergologiczna

77 452 03 69 Pracownia badań endoskopowych


Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu

ul. Wodociągowa 4
Opole
tel.: 77 541 41 10 lub 77 541 41 11
fax: 77 5414237

e‐mail: sekretariat@wszn.opole.pl

77 541 41 10 Izba przyjęć

77 541 42 21 Rejestracja

77 541 41 20 Neurologia A

77 541 41 50 Neurologia B