×
×

Apteki

2020

PDFGodziny pracy aptek 2020 zał 1-publikacja.pdf
PDFHarmonogram 2020 zał. 2 -publikacja.pdf


W Opolu zapewnia  całodobową dostępność do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy - apteka "DR. MAX" (dawniej „Na dobre i na złe”) przy ul. Krakowskiej 44, tel. 77 4417639, 77 4230500.