W tym roku Starosta Opolski wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół w Chróścinie. Placówka realizuje innowację pedagogiczną - edukację pożarniczą, nad którą Starosta Opolski objął patronat. Szkoła, jako trzecia w powiecie opolskim włączyła do systemu nauczania specjalistyczną klasę mundurową. Liceum Ogólnokształcące o profilu pożarniczym będzie przygotowywało merytorycznie i praktycznie uczniów planujących związać przyszłość zawodową z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, innymi służbami mundurowymi lub pracować w w zawodach związanych z ochroną osób i mienia. Profil pożarniczy powstał dzięki porozumieniu Zespołu Szkół w Chróścinie i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu pod patronatem Starosty Opolskiego Henryka Lakwy i Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei.      '>

×
×

3.09.2012 Inauguracja roku szkolnego

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Drodzy Uczniowie!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim nauczycielom, uczniom i całej szkolnej społeczności życzę powodzenia w nowym roku pracy.

Drodzy Uczniowie życzę, aby szkoła była miejscem odkrywania Waszych zdolności i rozwijania pasji. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń. Życzę również, by bez względu na talenty i słabości, każdy mógł zaistnieć nie tylko jako uczeń, ale przede wsztystkim jako człowiek – z całym bogactwem pragnień i rozterek.

Nauczycielom i Wychowawcom życzę, aby oddanie, pasja i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży stały się źródłem satysfakcji, by zawsze niosły za sobą uczucie spełnienia. Życzę wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w społeczeństwie i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń.


STAROSTA OPOLSKI 
HENRYK    LAKWA