×
×

Zespół Szkół w Prószkowie partnerem Uniwersytetu Opolskiego

27 listopada 2018 to ważny dzień dla  prószkowskiego Zespołu Szkół, podpisano bowiem umowę o współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Daje ona prószkowskiej Szkole zupełnie nowe możliwości.

DSCN2265.jpeg

Jesteśmy zainteresowani pełną ofertą edukacyjną i kulturalną Uniwersytetu Opolskiego, zależy nam na aktywnej współpracy. Chcemy jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie daje umowa, a więc wyjazdy na uczelnię, korzystanie z doskonale wyposażonych pracowni, na kontaktach z wykładowcami oraz pozyskaniem ich doświadczenia i wiedzy  - mówiła Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski.

Otwarcie się uczelni na współpracę umożliwi naszym wychowankom ukierunkowanie i poszerzenie zainteresowań, a to zaowocuje między innymi świadomym podjęciem decyzji dotyczącej dalszej edukacjiPozwoli również - mówiła dalej - Leonarda Płoszaj - na jeszcze lepsze integrowanie się młodzieży przybywającej z Ukrainy z polskimi kolegami, ze środowiskiem szkolnym, miejskim, a w przyszłości uczelnianym. Polskim uczniom zdecydowanie przybliży otoczenie uczelniane. Zawarta dziś umowa wskazuje na Zespół Szkół w Prószkowie, jako na placówkę efektywnie i wszechstronnie przygotowującą do podejmowania studiów. 

DSCN2244.jpeg

W spotkaniu udział wzięli: 
prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor ds. zarządzania i rozwoju, 
pracownicy Centrum Partnerstwa Wschodniego: Ludmiła Kaszko, główny koordynator współpracy ze szkołami i Daniil Kononenko, pełnomocnik Rektora UO ds. Współpracy Polska - Wschód,
pracownicy biura promocji UO.

Organ prowadzący reprezentował Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie: Dariusz Sobków, dyrektor ZS, Bożena Czyczyło – Izbińska, zastępca oraz Adrianna Lemek, Magdalena Malewicz i Ivanna Melnyk, opiekun grupy uczniów z Ukrainy. 

 

Głównym założeniem współpracy:

  1. Integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów. Realizacja tego nadrzędnego celu umożliwi wychowankom rozbudzenie, ukierunkowanie i poszerzenie zainteresowań, co pozwoli im na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach;
  2. Objęcie szczególną opieką uczniów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, w ramach działań prowadzonych przez Centrum Partnerstwa Wschodniego przy Uniwersytecie Opolskim, co ułatwi im naukę oraz integrację ze środowiskiem szkolnym, miejskim, a w przyszłości uczelnianym, a także umożliwi kontakt z kulturą i historią własnego narodu;
  3. Budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką placówkę szkolną niższego szczebla edukacyjnego w środowisku lokalnym;
  4. Budowanie wizerunku Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie jako szkoły, która efektywnie i wszechstronnie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim

Placówki będą: 

- współdziałały w projektach i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjno - wychowawczym, kulturalnym, sportowym uwzględniających uczniów i studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego,
- umożliwią studentom z krajów Partnerstwa Wschodniego odbywanie staży i praktyk studenckich w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, a uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie udział w wykładach, konferencjach, warsztatach, sympozjach, odczytach, organizowanych przez Uczelnię.

Zdjęcia wykonane przez Uniwersytet Opolski