×
×

Polski Związek Łowiecki ma już 95 lat

3 listopada br. Henryk Lakwa, starosta opolski i Leonarda Płoszaj, wicestarosta przyjęli zaproszenie Wojciecha Plewki i wzięli udział w obchodach 95 rocznicy istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Jubileuszowi towarzyszyło uroczyste otwarcie Centrum Edukacji i Szkolenia Opolskich Kół Łowieckich.

95 lat PZŁ

Z okazji jubileuszu 95 rocznicy istnienia Polskiego Związku Łowieckiego składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za lata świetnie układającej się współpracy - powiedział między innymi Henryk Lakwa

Życzymy, by otwierane dziś Centrum Edukacji i Szkolenia Opolskich Kół Łowieckich w Opolu było pomocne w wykonywaniu działań statutowych
na rzecz ochrony przyrody. Łowiectwo i myślistwo to nie tylko pasja  i przyjemność obcowania z przyrodą. To przede wszystkim odpowiedzialność za zasoby leśne, ochronę dziedzictwa ekologicznego, praca na rzecz rozwoju lasów, utrzymanie ekosystemów i edukacja młodego pokolenia
- dodała Leonarda Płoszaj 

95 lat PZŁ

Oboje decydenci życzyli również, by dzięki działaniom Centrum przetrwały wielowiekowe tradycje myśliwskie, które stanowią istotną część polskiej kultury.