×
×

Umowy dotacyjne podpisane

23 października br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na kwotę 4 942 016,80 zł. Beneficjentami  dofinansowania jest powiat opolski oraz gminy Skoroszyce, Pokój i Praszka, ta ostatnia umowę podpisze w innym terminie. W spotkaniu udział wzięli Henryk Lakwa, starosta opolski, Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski i Mariola Konachiewicz, skarbnik powiatu oraz przedstawiciele biorących dotacje gmin. 

DSCN2018.jpeg

Powiat opolski otrzymał dofinansowanie na kwotę  1 810 486,86 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia”.  Inwestycja ta łączy się w miejscowości Dębska Kuźnia z drogą krajową nr 46 relacji Kłodzko-Opole-Częstochowa, która łączy trzy województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie. W razie kolizji komunikacyjnej na drodze krajowej przedmiotowa droga może stanowić alternatywny dojazd do Opola. Przebudowa drogi ma istotne znaczenie dla mieszkańców jak również dla wszystkich uczestników ruchu.  Dotychczasowy brak chodnika utrudniał płynny ruch przez teren zabudowy i stwarzał zagrożenie. Na przebudowywanym odcinku mieści się również Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, Publiczna Szkoła Podstawowa, kościół, stacja PKP  oraz punkty usługowo-handlowe.

Kolejnym zadaniem dofinansowanym dla powiatu opolskiego jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 - etap I , na wartość dofinansowania 1 775 953,15 zł.

Realizacja inwestycji jest kluczowa w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż przebudowywana droga nie posiada chodnika. Mieszkańcy Starych Siołkowic jak i gminy Popielów korzystają z przebudowywanego odcinka drogi jako połączenia z drogą wojewódzka nr 457, która stanowi bezpośredni dojazd do miasta Opole, natomiast w kierunku przeciwnym jako połączenie z miastem powiatowym Brzeg. Połączenie komunikacyjne umożliwi mieszkańcom korzystanie z usług m. in. urzędów szczebla wojewódzkiego, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, ośrodków lecznictwa specjalistycznego, sadownictwa jak również korzystania z usług różnego typu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Łączna dotacja dla powiatu opolskiego to: 3 586 440,01 zł.