×
×

Dzień Seniora w Ozimku

Dzień Seniora obchodzony jest na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie te daty mają wspólne cele: - kształtowanie postrzegania osób starszych jako niezbędnych dla zdrowego rozwoju społeczeństwa i podejmowanie działań mających na celu zapewnienie im godnego życia.

DSCN0754.jpeg

Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. 

Ostatnie z tych zadań realizował  w sobotnie popołudnie (29.09.18) Ozimski Dom Kultury. Na dorocznym balu spotkali się seniorzy z całej gminy. W spotkaniu udział wzięła również Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski oraz Jan Labus, burmistrz Ozimka i Antoni Gryc, radny powiatu opolskiego. 
L.Płoszaj w imieniu powiatu podarowała sołtysom dwie płyty wydane przez Starostwo Powiatowe w Opolu: Powiat Opolski Biesiadnie i Dla Ciebie Matko Śpiewamy. Ostatnia pojawiła się z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski.  

DSCN0780.jpeg 

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę, a ponadto będą dłużej czynni zawodowo. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość oraz stale podnosić swoje kwalifikacje.

Na sali widowiskowej, w tym samym czasie trwało niezwykle ciekawe spotkanie z Wojciechem Mandelą, Olą Mnich i Bazylim Dawidziukiem, którzy opowiadali o zwiedzaniu świata z perspektywy balonu. Podróżnicy wylądowali balonem na szkolnym boisku, a potem opowiadali o podróżach po Ameryce Południowej. Prelekcji wysłuchała również Leonarda Płoszaj.  

DSCN0848.jpegDSCN0847.jpeg